Tevékenységünk

Tevékenységünket 1990 óta végezzük.

Monitor

Felszámolás, csődeljárás

A KELET-HOLDING Zrt. 2014. február 17 óta már nem tagja a felszámolók új névjegyzékének, folyamatban lévő felszámolási eljárásainak befejezését követően a felszámolói tevékenységet is befejezi. Az új névjegyzéket itt tekintheti meg.

Cog

Gazdasági tanácsadás

Társaságunk több évtizedes szakmai múltra tekinthet vissza a felszámolás, csődeljárás, vagyonrendezés, könyvelés, jogi eljárások körében. Tapasztalatunkat a gyakorlati életben szereztük, mely alapján gazdasági tanácsadást vállalunk.

A sikernek nincs titka. A siker a felkészülés, a kemény munka és a hibákból való tanulás eredménye."

/Colin Powell/Portfóliónk

Az alábbiakban tájékozódhat folyamatban lévő felszámolási eljárásainkról, azok adatairól valamint felszámolóbiztosainkról.


Adós társaság neve Székhelye Cégjegyzékszáma Felszámolóbiztos FA kezdő időpontja Befejezés dátuma
1 Cukor Kereskedő Kft. 2000 Szentendre,Barackos út 216. 13 09 130649 dr. Kőváry Péter Zsolt 2013.10.07
2 KUTAS B.B.B. Kft. 1136 Budapest,Hegedűs Gy.u.49-51. 01 09 954816 dr. Kőváry Péter Zsolt 2014.04.22
3 Transelektro Ganz-Röck Zrt. 1151 Budapest,Mogyoród útja 42. 01 10 045516 dr. Kőváry Péter Zsolt 2010.10.18

Felszámolóbiztosaink
dr. Kőváry Péter Zsolt

Felszámolóbiztosaink hivatali levelezési címe és elérhetőségei az Elérhetőségeink menüpont alatt találhatóak.

“Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes"

József Attila

Hasznos információk

Az alábbiakban néhány kiemelten hasznos információt talál.


Behajthatatlansági nyilatkozat igénylése

A Cstv.46.§ 8 bek. és a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 3 bek. 10.) C.) alpontja alapján:
Felszámolási eljárásban a hitelező írásban behajthatatlansági nyilatkozatot (igazolást) kérhet a felszámolótól, ha hitelezői igényének fennállását iratai másolatának megküldésével összegszerűen bizonyítja. Kijelenti továbbá, hogy követelése a felszámolás kezdő időpontja után nem került engedményezésre, és kijelenti, hogy hitelezőként nem kíván a továbbiakban az eljárásban részt venni. Kifejezetten kérelmezi a behajthatatlansági nyilatkozat kiadását, egyidejűleg igazolja a költségtérítés befizetését.
A csőd- és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. 46. § 8. bek. és a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 3. § 4. bek. 10.) pont (C) alpontja alapján fizetendő 2.000 Ft + áfa költségtérítést a Kelet-Holding Zrt. részére kérjük (közleményként a felszámolás alatt álló cég megjelölésével) átutalni a SBERBANK Magyarország Zrt.-nél vezetett 14100000-24154649-02000003 számú számlájára. A felszámoló a behajthatatlansági nyilatkozatot a hitelező részére a költségtérítési díj befizetésének igazolását követően a számlával egyidejűleg fogja megküldeni.

A hitelezői igény bejelentése felszámolási eljárásban

A felszámolási eljárásokban a hitelezők a rendelkezésre álló okirati bizonyítékaik alapján (pl.: számla, szerződés, stb.) azok másolatának megküldésével valamint a nyilvántartásba vételi díj befizetésének egyidejű igazolásával jelenthetik be hitelezői igényüket a felszámolónál. A hitelezői igény bejelentéshez minden esetben csatolni kell a regisztrációs díj megfizetését igazoló bizonylatot. A nyilvántartásba vételi díjat (amely a követelés 1%-a, de min. 5.000 Ft, max. 200.000 Ft) a felszámolást folytató, illetékes törvényszék gazdasági hivatala által kezelt elkülönített számlára - a felszámolás bírósági ügyszámára való hivatkozással - kell befizetni. A bankszámlaszámot a felszámolást elrendelő végzés közzététele is megjelöli a Cégközlönyben. A törvényszékek Gazdasági Hivatalának bankszámlaszámai ide kattintva is megtekintheti. (1991. évi XLIX. tv. (Cstv.) 28. § 2. bek. f.) pont és 46. § 7. bek.) A hitelezőknek a felszámolási eljárás Cégközlönyben való közzétételétől számított 40 napon belül kell bejelenteniük követeléseiket a felszámoló felé.

További hasznos információkat olvashat a csőd-ill. felszámolási eljárásokkal kapcsolatban és letöltheti a kapcsolódó formanyomtatványokat a www.birosag.hu weboldalon, vagy ide kattintva.

További hasznos linkek:

Felszámolók és Vagyonfelügyelők Országos Egyesülete
Cégközlöny
Ingyenes céginformáció
Jogszabálykereső


0

Befejezett felszámolás

0

Sikeres tárgyalás

0

Munkaóra

0

Elismerés

Felhívás

Cstv. 63/B. § (1) bek. szerinti felhívás

A Cstv. 63/B. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbiakról tájékoztatjuk a hitelezőket.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a folyamatban lévő felszámolások kimutatásban - külön megjelölt - felszámolás alá került gazdasági társaságok vonatkozásában az adós vagyona a várható felszámolási költségek fedezetére sem elegendő, illetve a nyilvántartások, a könyvvezetés hiányai miatt a felszámolási eljárás az általános szabályok szerint technikailag lebonyolíthatatlan. A felszámoló a fentiek alapján ezúton tájékoztatja a hitelezőket, hogy egyszerűsített felszámolás iránti kérelmet kíván benyújtani az illetékes Törvényszékhez a táblázatban megjelölt eljárások tekintetében. Kérjük, amennyiben bárkinek tudomása van az adós bárhol fellelhető vagyonáról (ideértve az ingatlan- és ingó vagyont, a követeléseket és a vagyoni értékű jogokat is), illetve segítséget tudnak nyújtani az eljárás rendes szabályok szerinti lebonyolításához, azt 15 napon belül jelentsék be a felszámolónak. A felszámoló ezért felhívást tesz közzé és kéri, hogy amennyiben bárkinek hitelt érdemlő tudomása van az adós bárhol fellelhető vagyonáról (ideértve ingatlan- és ingó vagyont, követeléseket és a vagyoni értékű jogokat is), illetve segítséget tudnak nyújtani az eljárás rendes szabályok szerinti lebonyolításához, azt 15 napon belül jelentsék be a felszámolónak.Elérhetőségeink

Nem találta meg azt az információt, amit keresett? Vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeink bármelyikén, szívesen tájékoztatjuk.